Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Świat Okularów z siedzibą w Krakowie przy ul. Westerplatte 7.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zlecenia usługi i mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom firmy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w w/w celach będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel, w przypadku jej wyrażenia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych istnieje możliwości niewykonania usługi.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.